Συμμετοχή στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα e-Twinning

Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.

Μέσω του eTwinning, περισσότεροι από 230.000 εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη συνεργάζονται στο πλαίσιο διεθνών σχολικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα από 110.000 σχολικά ιδρύματα από 32 ευρωπαϊκές χώρες. Tο πρόγραμμα eTwinning εξελίχθηκε τελικά σε μία πλούσια, Πανευρωπαϊκή κοινότητα διδασκαλίας και μάθησης. Σήμερα το eTwinning είναι ίσως το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών στην ιστορία της εκπαίδευσης.

Έτσι αποφασίσαμε να πάρει μέρος και το σχολείο μας σε αυτή την Ευρωπαική Δράση συμμετέχοντας με άλλα τρία σχολεία α) το High School RiuTuria (Valencia)από την Ισπανία, β) το Kuressaare Vanalinna από την Εσθονία και γ) το Escola Secundaria Antero de Quental (Azores)από τη Πορτογαλία.

Το θέμα έρευνάς μας ορίσθηκε το Travelling to different biomes δηλαδή το ”ταξιδεύοντας σε διαφορετικά οικοσυστήματα του πλανήτη”

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν διεθνείς ομάδες των οκτώ μαθητών, δύο από κάθε χώρα, και οι ίδιοι επέλεξαν μόνοι τους τον ρόλο που θα είχαν στην έρευνά τους. Έτσι άλλοι ορίστηκαν σαν ”Περιβαλλοντικοί Δημοσιογράφοι” που θα ασχολούντουσαν  με τους αβιοτικούς παράγοντες ενός Οικοσυστήματος , άλλοι σαν ”Δημοσιογράφοι Άγριας Φύσης” που θα ασχολούντουσαν με τους βιοτικούς παράγοντες και τις προσαρμογές τους και άλλοι σαν ”Περιβαλλοντικοί Ντετέκτιβς” που θα ασχολολούντουσαν με τις ανθρώπινες επιδράσεις και τις συνέπειές τους στα οικοσυστήματα αυτά.

Μετά από τηλεδιάσκεψη των καθηγητών των σχολείων αποφασίστηκε τελικά  η μελέτη  για 20 περιβάλλοντα. Πού πέρα από τα δημοφιλή  (Αμαζόνιος, Σαχάρα, Ιμαλάια, Ανταρκτική κλπ) περιλάμβαναν  και τα λιγότερο γνωστά, αλλά καθόλου λιγότερο σημαντικά ( Bialowieza NationaParkGreat plains Grassland, Cainaima National Park κλπ). Και η συνεργασία ξεκίνησε.

Αρχικά οι μαθητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν-σχεδιάσουν το λογότυπο-σήμα του project.

Και μετά να αποφασίσουν με ψηφοφορία ποιό θα ήταν το επικρατέστερο.

Στη συνέχεια οι μαθητές για να εισαχθούν στο πνεύμα της Βιολογίας και της Οικολογίας έπαιξαν ένα πολύ ενδιαφέρον , εκπαιδευτικό και διαδραστικό Escape Room Game ,που το δημιούργησε η καθηγήτρια από την Ισπανία που είχε και τον συντονιστικό ρόλο της ομάδας

Εκτός από την έρευνα  οι μαθητές δημιουργήσαν ένα βίντεο που έδειχνε τη φύση και το περιβάλλον που περιέβαλλε τα σχολεία  τους.

Στην κυρίως φάση του project οι μαθητές αντάλλαξαν απόψεις και πληροφορίες μεταξύ τους,  επιλέξαν τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους (powerpoint, prezi, powtoon,genially ) και τέλος έφτιαξαν ένα παιχνίδι-ερωτηματολόγιο σχετικά με το οικοσύστημα που επεξεργάστηκαν σε Kahoot το οποίο και παίξανε μέσα στις τάξεις με μεγάλη επιτυχία.

Συμπερασματικά , η συμμετοχή των μαθητών σε αυτό το πολύ αξιόλογο πρόγραμμα :

  • Ενθάρρυνε την συνεργατική εργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων εταίρων και ενίσχυσε της ιδέας της ομάδας, της ενότητας και του αμοιβαίου εμπλουτισμού.
  • Βελτίωσε τις δεξιότητες των μαθητών στις κοινωνικές τους σχέσεις και την πρακτική του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνιών.
  • Ανέπτυξε την ευθύνη, την αυτονομία και τη δημιουργικότητα των μαθητών.
  • Αύξησε τη γνώση και τη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για την απόκτηση, επιλογή και παρουσίαση πληροφοριών. (χρήση πλατφορμών διαδύκτιου)
  • Εξάσκησε τη ξένη γλώσσα (Αγγλικά) που χρησιμοποιήθηκε σαν μέσο επικοινωνίας και κατανόησης μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής προέλευσης, γλώσσας και πολιτισμών.
  • Ενθάρρυνε τη συνεργασία μεταξύ καθηγητών διαφορετικών εθνικοτήτων