18-11-2019  Ώρες ενημέρωσης

Επώνυμο ΌνομαΠΕΕιδικότηταΤμήμα που διδάσκειΤρίΤετΠαρ
Φωτάκης ΜιχαήλΠΕ81ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Α4
Παπαδογιάννη ΜαρίαΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΙΑ6,Γ1,Γ3,Γ4
Παπαδόπουλος ΘεόφιλοςΠΕ86ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α3,Β3,Β4,Γ1,Γ2,Γ4
Κοπανάκη ΑναστασίαΠΕ01ΘΕΟΛΟΓΟΙΑ1,Α2,Α3,Α6,Β1,Β2,Β3,Β4,Β5,Γ1,Γ2
Κούτρα ΕλευθερίαΠΕ01ΘΕΟΛΟΓΟΙΓ3,Γ4,Γ5
Μάρκου ΜάρκοςΠΕ01ΘΕΟΛΟΓΟΙΑ4,Α5
Βολτυράκη ΔέσποιναΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΙΑ1,Α2,Α4,Α6,Β1,Β2,Β4,Γ2,Γ4
Γαλάνη ΒασιλείαΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΙΑ4,Α6,Β3,Β4,Γ1,Γ5
Γιαννέλης ΧριστόδουλοςΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΙΑ3,Α4,Α5,Β2,Β3,Β5,Γ2
Καλογεράκη ΠόπηΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΙΒ1,Β3,Β4,Β5
Κρυοβρυσανάκη ΒιργινίαΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΙΑ1,Α3,Α4,Α5,Β2,Β4
Μπογδάνη ΕλένηΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΙΓ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5
Πανηγυράκη ΑναστασίαΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΙΑ1,Α2,Α5,Β5,Γ3
Σαράφη ΠασχαλίναΠΕ02ΦΙΛΟΛΟΓΟΙΑ2,Α3,Β1,Β2
Δούφλια ΑναστασίαΠΕ02.50ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Γεωργιουδάκη ΦωτεινήΠΕ02.50ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΑ1/Α3,Α4/Α5,Β1/Β3,Β4/Β5,Γ1/Γ5,Γ3/Γ3
Παγώνη ΣοφίαΠΕ02.50ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΑ1/Α3,Α4/Α5,Β1/Β3,Β4/Β5,Γ1/Γ5,Γ3/Γ3
Γιαννακάκη ΠαρασκευήΠΕ02.50ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΒ2,Β3,Γ4
Μπαξεβάνη ΧρυσούλαΠΕ02.50ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΒ2,Γ4
Βόβορας ΔημήτριοςΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙΑ1,Α5,Α6,Γ3,Γ5
Βρέντζος ΑντώνηςΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙΑ3,Β3,Γ1,Γ2,Γ4
Βρέντζου ΕλευθερίαΠΕ03.50ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΑ1/Α3,Α4/Α5,Β1/Β3,Β4/Β5,Γ1/Γ5,Γ3/Γ3
Γουνάκη ΜαρίαΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙΑ2,Α3,Α4,Β2,Β4
Μανωλακάκης ΓεώργιοςΠΕ03ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙΒ1,Β5
Παπαδάκη Άννα-ΜαρίαΠΕ03.50ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΒ2,Β3,Γ4
Άλτας ΒαγγέληςΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΟΙΑ1,Α5,Β1,Β3,Γ1,Γ2,Γ4
Ανδρεδάκης ΙωάννηςΠΕ04.50ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΑ1/Α3,Α4/Α5,Β1/Β3,Β4/Β5,Γ1/Γ5,Γ3/Γ3
Παυλάκη ΕλένηΠΕ04.02ΧΗΜΙΚΟΙΒ1,Β2,Β3,Β4,Β5,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5
Καρφάκης ΙωάννηςΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΟΙ
Ρεράκης Γεώργιος-ΑλέξανδροςΠΕ04.01ΦΥΣΙΚΟΙΑ4,Β5
Παπούλια ΣταυρούλαΠΕ04.50ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΒ2,Β3,Γ4
Κλήμη ΜαρίαΠΕ05ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΑ1/Α2,Α3/Α4,Α6,Β1,Β2,Γ1,Γ2
Μπιρικάκη ΕυγενίαΠΕ06ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΑ1,Α2,Α3,Α4,Α6,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5
Νταουκάκη ΕυαγγελίαΠΕ06ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΒ1,Β2,Β3,Β4,Β5
Κουκλινού ΚαλλιόπηΠΕ07ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣΑ1/Α2,Α3/Α4,Α5,Β2,Β3,Β4,Β5,Γ3,Γ4,Γ5
Τουφεξή ΆνναΠΕ08ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝΑ1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Β1,Β2,Β3,Β4,Β5,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5
Κατσιλάνος ΣτέφανοςΠΕ11ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΑ3,Α5,Β1,Β2,Β5,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5
Ψυχαράκη ΧρυσήΠΕ11ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΑ1,Α2,Α4,Α6,Β3,Β4
Δεβεράκη ΑλεξάνδραΠΕ79.01ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΑ1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Β1,Β2,Β3,Β4,Β5,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5
Ψήνας ΠολύβιοςΠΕ78ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΓ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5
Γραμματικάκης Κων/νοςΠΕ88.02ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΑ5,Β1,Β2,Β3
Καρτερολιώτης ΧρήστοςΠΕ88.02ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΑ1,Α2,Α3,Α6,Β4,Β5,Γ1,Γ2,Γ3,Γ4,Γ5
Πετροπούλου ΙωάνναΠΕ86ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α1,Α2,Α4,Α5,Β1,Β3,Γ3,Γ5
Τριανταφύλλου ΚωνσταντινιάΠΕ86ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α6,Β2,Β5
Στρατάκη ΕλένηΠΕ80ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΑ4,Α5
Γεωργάς ΣτέφανοςΠΕ80ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΑ1,Α2,Α3,Α6