π=3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510

Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί,
του κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω,
παρήγαγεν αριθμόν απέραντον,
καί όν, φεύ,
ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι.
(Η πρώτη σειρά ο Πλάτωνας, συμπλήρωση από τον Χατζιδάκη Νικόλαο 1872-1942)

Μνημονικός κανόνας για τα 23 πρώτα ψηφία του αριθμού π.
Το πλήθος των γραμμάτων κάθε λέξης είναι ψηφίο του αριθμού π.

περισσότερα