Το πείραμα το 2023

Το απόλυτο σφάλμα μέτρησης 2%-6%

Συμμετοχή των τμημάτων Α1 (20/03/2023) και Γ1 (29/03/2023) και

των εκπαιδευτικών Α. Βρέντζο ΠΕ03, Ε. Άλτα ΠΕ04.01, Γ. Γρημπυλάκου ΠΕ04,05

Σχετικά για το πείραμα και τους υπολογισμούς

Σχολεία που συμμετείχαν στην μέτρηση φέτος