Ξανα(μετρώντας) την περιφέρεια  της Γής

Τα τελευταία πέντε χρόνια η παγκόσμια επιστημονική  κοινότητα θέλοντας να τιμήσει τον μεγάλο Έλληνα μαθηματικό-γεωγράφο Ερατοσθένη, επαναλαμβάνει το πείραμά του, που έγινε το 230 π.Χ. στην Αίγυπτο και με το οποίο μέτρησε με θαυμαστή ακρίβεια την περίμετρο της Γης, χρησιμοποιώντας απλά εργαλεία όπως ράβδους πόδια και πολύ επινοητικότητα.

Γι’αυτό το σκοπό προτείνεται σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλου του κόσμου, την ημέρα της Εαρινής Ισημερίας  (21 Μαρτίου)  όπου ο Ήλιος βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον Ισημερινό της Γης, με αποτέλεσμα η νύχτα και η μέρα να έχουν ίση διάρκεια σε οποιοδήποτε σημείο της γήινης επιφάνειας, η επανάληψη του πειράματος  του Ερατοσθένη και η συνεργασία μεταξύ των σχολείων για τον προσεγγιστικό υπολογισμό της περιμέτρου της Γης.

Έτσι το 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, μοναδικό σχολείο του νομού, πήρε μέρος σε αυτό τον διαγωνισμό, συνεργαζόμενο με τέσσερα  Ευρωπαϊκά σχολεία και ένα Ελληνικό , που βρίσκονται στον ίδιο περίπου Μεσημβρινό με το Ρέθυμνο, δηλαδή είχαν το ίδιο περίπου γεωγραφικό μήκος με αυτό.

Τα σχολεία αυτά ήταν τα Φινλανδικά Olarinkoulujalukio και KannelmäenPeruskoulu της περιοχής του Ελσίνκι , το TallinnLillekyla Gymnasium από το Ταλίν της Εσθονίας, το SecondarySchool “IoanVladutiu” της κεντρικής Ρουμανίας και το 3ο Γυμνάσιο Καβάλας .

Οι μαθητές  ενός τμήματος της  Α’ γυμνασίου στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας με μεγάλο ενδιαφέρον, περιέργεια αλλά και σοβαρότητα μέτρησαν την σκιά ενός αντικειμένου μήκους ενός μέτρου, στις 12:30 μ.μ., την ώρα που ο ήλιος βρισκόταν στο ζενίθ του, με την καθοδήγηση του υπεύθυνου καθηγητή τους  κ. Άλτα Βαγγέλη φυσικού.

Στη συνέχεια με τη βοήθεια σύγχρονων υπολογιστικών μέσων (Google-maps, Stellarium) υπολόγισαν στο Εργαστήριο της Πληροφορικής του σχολείου την περίμετρο αλλά και την ακτίνα της Γης, αφού πρώτα αντάλλαξαν δεδομένα με τα παραπάνω συνεργαζόμενα σχολεία.

Το κέρδος από τέτοιες διαδικασίες είναι ότι οι μαθητές βγαίνουν από τη τάξη και κάνουν πραγματικές μετρήσεις στο πεδίο αλλά και ενισχύεται η συνεργατικότητα  τους με μαθητές ίδιας ηλικίας από  όλο το κόσμο, γεγονός ιδιαίτερα ενδιαφέρον της εποχής του internet και της παγκοσμιοποίησης.