Καλωσήλθατε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Αλυσιδωτή Αντίδραση-Chain Reaction”

Μαθητές 14 – 16 ετών επιλύουν προβλήματα μέσω επιστημονικής έρευνας. Αναπτύσσουν δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η λογική και η επίλυση προβλημάτων μέσω της διερευνητικής μάθησης.

Η πρόσκληση-πρόκληση αυτή, κέντρισε το ενδιαφέρον των καθηγητών του 3ου γυμνασίου Ρεθύμνου , ώστε να δηλώσουν  συμμετοχή σε αυτό.

Το πρόγραμμα Chain Reaction είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν πανεπιστήμια από 12 χώρες (Μ. Βρετανία, Ιταλία, Σλοβακία, Τουρκία, Βουλγαρία, Γαλλία, Σλοβενία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιορδανία και Γεωργία) .Συντονιστής είναι το Centre for Science Education, Sheffield Hallam University στη Μ. Βρετανία.

Στην πραγµατικότητα, ένα βασικό χαρακτηριστικό της διερευνητικής µάθησης είναι η πρακτική της επανεξέτασης αρχικών θεωριών και ιδεών, τόσο ως άτοµα όσο και ως οµάδες, και ο προβληµατισµό τους σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους η τρέχουσα αντίληψη διαφέρει από την προγενέστερη. Με τον τρόπο αυτό, οι µαθητές αρχίζουν να βιώνουν τη µάθηση ως µια συνεχή διαδικασία και όχι µόνο ως τελικό προορισµό.

Οι μαθητές εξερευνούν το φυσικό κόσμο γύρω τους και λύνουν αληθινά καίρια και επίκαιρα προβλήματα καθώς  οι καθηγητές αναλαμβάνουν το ρόλο του συντονιστή της έρευνας, φροντίζοντας να τους διεγείρουν την περιέργειά τους μέσα από την διερευνητική μάθηση.

<<Επιτρέπουμε στους μαθητές μας να συντάξουν το δικό τους σχέδιο δράσης, να παίρνουν αποφάσεις και να κάνουν τυχόν λάθη καθώς είναι μέρος της διαδικασίας μάθησης. Τα λάθη  είναι πληροφορίες, δεν είναι έγκλημα!. Συντονίζουμε τις δράσεις τους και την πορεία της έρευνάς τους, υποδεικνύοντας καλές ερευνητικές πρακτικές. Τους ενθαρρύνουμε να ρωτούν περισσότερες ερωτήσεις, δεν τους λέμε τι να κάνουν αλλά τους καθοδηγούμε >> επισήμαναν οι καθηγητές (Άλτας Β. και  Καρτερολιώτης Χ.) που πήραν μέρος στο πρόγραμμα αυτό.

Ετσι το Σάββατο 2 Απριλίου 2016, μαθητές και καθηγητές από το σχολείο μας , μαζί με άλλα της Κρήτης, συμμετείχαν στο τοπικό Συνέδριο Παρουσίασης των Ερευνών-Εργασιών τους στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ηράκλειο, πού είναι και ο εθνικός συντονιστής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος αυτού, μπροστά σε καθηγητές και ερευνητές του Πανεπιστημίου , λειτουργώντας και αυτοί με τη σειρά τους  σαν μικροί επιστήμονες.

Το  3ο γυμνάσιο συμμετείχε με τρείς ομάδες μαθητών και με θέμα << κατασκευή υδρο-γεννήτριας και μελέτη της απόκρισής της >>  

Μέσα από τη σημαντική αυτή εμπειρία  οι μαθητές , πέρα του ότι επικοινώνησαν με άλλους συνομήλικους τους  με ίδια ενδιαφέροντα και ανησυχίες ,έμαθαν από πρώτο χέρι τι σημαίνει να είσαι επιστήμονας αλλά  και να αξιολογούν κοινωνικά προβλήματα καθώς και να  καλλιεργούν κριτική στάση σε διλλήματα της πραγματικής ζωής.

3ο γυμνάσιο Ρεθύμνου
  • υδρο- γεννήτρια που κατασκεύασαν οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Ρεθύμνου

Σκοπός του προγράμματος είναι η διάδοση της μεθόδου της διερευνητικής μάθησης (Inquiry Based Science Education, IBSE) και η εφαρμογή της στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση των χωρών που συμμετέχουν.

Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και των πρακτικών δεξιοτήτων των μαθητών που συμμετέχουν. Η επαφή τους με ένα νέο τρόπο διδασκαλίας των φυσικών επιστημών βασισμένο στην πρακτική της διερευνητικής και συνεργατικής μάθησης θα έχει ως αποτέλεσμα να τονωθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στις μαθησιακές διαδικασίες φιλοδοξεί να δώσει κίνητρα για ομαδο-συνεργατικές πρακτικές μέσα και έξω από την τάξη και να αναδείξει τις ατομικές δεξιότητες κάθε μαθητή αλλά και να ενισχύσει τη συνεργασία με τους συμμαθητές, τους καθηγητές και άλλους επιστήμονες.

Κάθε χρόνο υλοποίησης του προγράμματος  διοργανώνεται ένα τοπικό συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα συνέδρια αυτά  διεξάγονται σε ευχάριστο κλίμα γιορτής όπου οι συμμετέχοντες μαθητές  έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους και  παρουσιάζουν τις εργασίες τους. Μια ομάδα μαθητών από κάθε χώρα  συμμετέχει κατόπιν επιλογής σε διεθνές συνέδριο (Sheffield UK, 2014, Heidelberg Germany, 2015, Amman Jordan, 2016) που  διοργανώνεται ετησίως και στο οποίο  συμμετέχουν μαθητές και από τις δώδεκα χώρες.