Ακυρώνεται η προκήρυξη της εκδρομής για τον Άγιο Νικόλαο λόγω έλλειψης των απαιτούμενων προσφορών.

Τις επόμενες ημέρες θα γίνει επαναπροκήρυξη της εκδρομής.

Από την Διεύθυνση