Στα πλαίσια αξιολόγησης της σχολικής μας μονάδας, από την υπεύθυνη ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου μας, διενεργήθηκε έρευνα με την μορφή ερωτηματολογίου, με σκοπό την διερεύνηση της άποψης των γονέων/κηδεμόνων ως προς το σχολείο που φοιτούν τα παιδιά τους. Το ερωτηματολόγιο αυτό, καταστρώθηκε κατόπιν συνεργασίας της ομάδας των εκπαιδευτικών με το συμβούλιο του συλλόγου γονέων/κηδεμόνων.

Το ερωτηματολόγιο απεστάλη μέσω mail , το πρώτο πεντάμηνο του 2020 , σε όλους τους γονείς των μαθητών μας , περίπου 320 αν αναλογιστεί κανείς ότι περίπου 30 γονείς έχουν δύο παιδιά που φοιτούν ταυτόχρονα, από τους οποίους απάντησαν οι 145. Ένα ποσοστό πολύ ικανοποιητικό ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.  Δείτε τα παρακάτω αρχεία :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ σχέσεις σχολείου-γονέων 2  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ σχέσεις σχολείου-γονέων 3    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ σχέσεις σχολείου-γονέων 4

Εκ μέρους της ομάδας των εκπαιδευτικών