Ένα ακόμα etwinning έφτασε στο τέλος του…………………..

Μαθητές από διαφορετικές χώρες σχεδίασαν και πραγματοποίησαν μαζί σε αυτό το πρόγραμμα ,διαφορετικές δραστηριότητες σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της φύσης. Συμμετείχαν 340 μαθητές, ηλικίας 12 έως 15 ετών, 33 καθηγητές και 10 χώρες: Πορτογαλία, Τουρκία, Ισπανία, Πολωνία, Ιταλία, Ρουμανία, Ελλάδα, Γαλλία, Σερβία και Ιορδανία.

”Αυτό το έργο περιλάμβανε πολλούς διαφορετικούς παιδαγωγικούς τομείς σε διαφορετικά στάδια.
Στόχος του ήταν να χρησιμοποιήσει κυρίως τη μάθηση μέσω της πράξης και την έρευνα από τους μαθητές
Περιλάμβανε πολλές δραστηριότητες που βελτίωσαν τις ικανότητες / δεξιότητες των μαθητών σε διάφορες πτυχές (νέες τεχνολογίες, γλώσσα, οργάνωση, υπευθυνότητα κ.λπ.)
Τέλος, επέτρεψε στους εκπαιδευτικούς να έχουν έναν διαρκή διάλογο σχετικά με το πώς , αυτό που συμβαίνει στην τάξη, επηρεάζει την απόδοση των μαθητών”

Άλτας Βαγγέλης – Υπεύθυνος εκπαιδευτικός του προγράμματος