Το σφαιρικό σχήμα της Γης ήταν γνωστό από την Αρχαιότητα. Αυτό όμως που είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι με τη χρήση απλών γεωμετρικών μεθόδων ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος κατάφερε να υπολογίσει το μήκος της ακτίνας της Γης το 240 π.Χ με εξαιρετική ακρίβεια.

Η δραστηριότητα έχει μεγάλη εκπαιδευτική αξία, αποτελεί εφαρμογή απλών Μαθηματικών εννοιών και μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί στο μάθημα της Γεωγραφίας, της Φυσικής και των Μαθηματικών τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μπορεί επίσης να αποτελέσει την αφορμή για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν τη Φύση των Φυσικών Επιστημών.

Το σχολείο μας θα συμμετέχει και φέτος στην πανελλήνια εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2022» που διοργανώνει  τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 (επομένη της Εαρινής Ισημερίας) η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Ρεθύμνου.

Για το σκοπό αυτό,

υλικό από προηγούμενη δράση, τη σελίδα της ΠΑΝΕΚΦΕ και νέο στο GeoGebra για τις σημερινές ανάγκες αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του Google Education στο τομέα 3gymreth.gr του σχολείου μας :

Πείραμα Ερατοσθένη 2022

 

Χάρτης σχολείων που συμμετέχουν

Οι συμμετέχοντες καθηγητές

Βρέντζος Αντώνης,ΠΕ03-‘Αλτας Βαγγέλης,ΠΕ04 -Γουνάκη Μαρία,ΠΕ03- Βρέντζου Ελευθερία,ΠΕ03-Ντρουμπογιάννη Αλεξάνδρα-ΠΕ04.04