Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου συμμετέχει για την σχολική χρονιά 2021-22 , στο δημοφιλές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας σχολείων E-Twinning, με θέμα : A breath for Nature. Ένα θέμα που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που τελευταία εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα σε όλο τον κόσμο.

Ο σκοπός του  προγράμματος είναι  οι  μαθητές  να  καλλιεργήσουν  μια  σειρά  από δεξιότητες,  με  επίκεντρο  τις  δεξιότητες  μάθησης  21ου  αιώνα,  δηλαδή  Κριτική  σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία και Δημιουργικότητα (4cs).

Επιπλέον,  να  υιοθετήσουν,  να  υπερασπίζονται  και  να  διαδίδουν  πρακτικές  που συμβάλλουν στον περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και, κατ’ επέκταση, του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών του.

Επειδή δεν μπορεί να υπάρξει κριτική και δημιουργική σκέψη χωρίς επαρκή γνώση του θεωρητικού υποβάθρου του εξεταζόμενου θέματος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και έναν σημαντικό αριθμό από απαραίτητα γνωστικά στοιχεία.

Στο πρόγραμμα οι μαθητές με βιωματικό τρόπο θα διερευνήσουν/συζητήσουν για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τις ανθρώπινες δραστηριότητες που αλλάζουν τις ισορροπίες και  οδηγούν  στην  κλιματική  αλλαγή,  τις  επιπτώσεις  της  κλιματικής  αλλαγής ζητήματα κλιματική δικαιοσύνης, διαδικασίες και πρακτικές που περιορίζουν το πρόβλημα, για να καταλήξουν στην κατασκευή ενημερωτικού φυλλαδίου για το φαινόμενο και τους τρόπους, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, με τους οποίους μπορούμε να το περιορίσουμε.

Συντονιστές του Προγράμματος οι καθηγητές : Άλτας Βαγγέλης (Φυσικός) και Αλεξάνδρα Ντρουμπογιάννη (Βιολόγος)