Σας ενημερώνουμε ότι αύριο 27/10 θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο.

Η εορτή θα γίνει ανά τμήμα όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 της Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/08-9-2020 Κ.Υ.Α.Οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν στις 9.00 ακριβώς και να μπουν κατευθείαν στις προκαθορισμένες τάξεις τις οποίες θα βρείτε στη σελίδα του σχολείου μας.

Η εορτή θα τελειώσει στις 11.00

 

27-10-2020: Γιορτή

Οι αίθουσες και τα τμήματα

 

Α1 Αίθουσα 2
Α2 Αίθουσα 3
Α3 Αίθουσα 4
Α4 Αίθουσα 5
Α5 Αίθουσες 2-3-4-5 (μοιρασμένα)
Α6 Αίθουσα ένταξης 1
   
Β1 Αίθουσα μουσικής
Β2 Εργαστήριο φυσικής
Β3 Αίθουσα 8
Β4 Αίθουσα 7
Β5 Αίθουσα 16
   
Γ1 Αίθουσα 6
Γ2 Αίθουσα πολλαπλών
Γ3 Εργαστήριο τεχνολογίας
Γ4 Αίθουσα 12
Γ5 Αίθουσα πολλαπλών