Πείραμα Ερατοσθένη 2018

By |2018-03-23T23:09:20+02:0023 Μαρτίου 2018|Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες|

Στις 21-03-2018 11:30-12:45 μετρήσαμε σκιές σε δύο ράβδους των 120cm και 80.5cm Οι τιμές στις σκιές είναι 91-92.5cm και 57.5-58.6cm αντίστοιχα. Συντεταγμένες σημείου πειράματος: 35.365909,24.475116 Υπολογισμός απόστασης σχολείου από Ισημερινό στον ίδιο μεσημβρινό: S=3954.430Km Με χρήση του φύλου εργασίας "Το Πείραμα του Ερατοσθένη -Φύλλο εργασίας ΙΙ" ή "Αντίγραφο του Μετρήσεις [...]