Καλή αρχή, καλή σχολική χρονιά!

Ακολουθούν μηνύματα:

  1. Υπουργού Παιδείας

  2. Περιφερειακής Δ/νσης Κρήτης

  3. Δημάρχου Ρεθύμνου

  4. Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης