Τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρία ξεκινά η ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο μας.

Για το σχολικό έτος 2020-2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία διενεργείται μέσω τηλεκπαίδευσης, προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως τούτο προβλέπεται στο αρ. 1 παρ. 3 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Ποικ 69543/31.10.2020 Κ.Υ.Α. (Β’ 4810), όπως εκείνη τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 125614/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. (Β΄ 4194), η Ενισχυτική Διδασκαλία λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β΄ 2005). Τις ημέρες που πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας διεξάγονται κανονικά.

Ενημέρωση 15/3/2021: Ο κ. Κυμάκης παραιτήθηκε. Τα τμήματά του έχει αναλάβει η κ. Απότσου Μαργαρίτα. Έχει ενημερωθεί το πρόγραμμα με τη νέα διεύθυνση Webex.

Ενημέρωση 1/4/1021: Το τμήμα Αγγλικών Β’ Τάξης δεν λειτουργεί από τον Απρίλιο λόγω μη συμμετοχής των μαθητών.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

 

α/αΕιδικότηταΚαθηγητήςΔιεύθυνση Webex
1ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙΑΠΟΤΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/apomargari
2ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙΝΟΥΣΙΑ ΑΝΕΤΑhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/anetnousia
3ΠΕ03 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙΠΙΠΕΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/dpiperaki
4ΠΕ04.01 – ΦΥΣΙΚΟΙΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/pstratigak
5ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΩΝΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/canna_theo
6ΠΕ02 – ΦΙΛΟΛΟΓΟΙΧΡΥΣΙΚΟΥ ΛΟΥΚΙΑhttps://minedu-secondary.webex.com/meet/lchrysikou