Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου Βιολογία Γ’ Γυμνασίου
Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου Βιολογία Β’ Γυμνασίου

Ώρα Εξέτασης: 8:30 π.μ.

Από τη Διεύθυνση