Οι γονείς και κηδεμόνες των αποφοίτων Δημοτικού και Γυμνασίου οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Ε.Π.Π.Σ:

https://www.iep.edu.gr/pps/

κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως και 20 Ιουνίου 2020.

Ανακοίνωση Πειραματικού Γυμνασίου Ρεθύμνου

Ανακοίνωση Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης

Σχετικά ΦΕΚ : ΦΕΚ2261_Β_12-06-2020 και ΦΕΚ2260_Β_12-06-2020