Την επόμενη εβδομάδα (από τη Δευτέρα 28/1/2019) ξεκινούν τα μαθήματα για το Κρατικό Πιστοποιητικό πληροφορικής (ΚΠπ). Θα λειτουργήσουν δύο τμήματα στο σχολείο μας: Το Α’ τμήμα αποτελείται από τους μαθητές των τμημάτων Γ1 και Γ5 και το Β’ τμήμα από τους μαθητές των τμημάτων Γ2, Γ3 και Γ4. Το πρόγραμμα είναι:

ΤμήμαΗμέρα / Ώρα
Α' (Γ1+Γ5)Δευτέρα / 13:25 - 14:40
Β' (Γ2+Γ3+Γ4)Παρασκευή / 13:25 - 14:40
  • Εκπαιδευτής θα είναι ο κ. Βερνάδος Αντώνιος ΠΕ 86 και συντονιστής του προγράμματος ο κ. Παπαδόπουλος Θεόφιλος ΠΕ86.
  • Υποστηρικτικό υλικό για τους μαθητές: https://kpp.cti.gr/
  • Το υποστηρικτικό πρόγραμμα για το ΚΠπ είναι διάρκειας σαράντα πέντε (45) διδακτικών ωρών ανά τμήμα υποστήριξης. Η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται και σε συνεχόμενο δίωρο.
  • Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120). Τις ημέρες που πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις, τα μαθήματα μπορούν να διεξάγονται.
  • Στην περίπτωση όπου κάποιος/α μαθητής/τρια απουσιάσει αδικαιολογήτως από τμήμα Υποστήριξης για δέκα (10) συνεχόμενες διδακτικές ώρες τότε διαγράφεται