Στο πλευρό του σχολείου μας και με την υλοποίηση εγκεκριμένων από το ΥΠ.Ε.Π.Θ εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είναι σταθερά το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ κατά των εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Περιφέρειας Κρήτης,  Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου με την ομάδα ψυχολόγων και παιδαγωγών που αποτελούν τα Στελέχη Πρόληψης και την κυρία Ανδρονίκη Μπογά, Ψυχολόγο και Επιστημονικά Υπεύθυνη.

Συγκεκριμένα:

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια για

  • τις Διαπροσωπικές Σχέσεις
  • την Αποδοχή της Διαφορετικότητας και
  • την Αντίσταση σε εξαρτητικές συμπεριφορές (π.χ. αλκοόλ και διαδίκτυο)                                                                     

Κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023 οι 34 μαθητές όλων των τμημάτων που αποτελούν την ομάδα Σχολικής Διαμεσολάβησης του σχολείου μας, κατά την εκπαίδευση τους συμμετείχαν στα βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα

  • «Συναισθήματα και αντανακλαστική ακοή»           
  • «Διαχείριση θυμού-Μήνυμα σε πρώτο πρόσωπο»

για να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με

  • την Αποτελεσματική Επικοινωνία
  • την Διαχείριση του Θυμού και
  • την Αναγνώριση και Έκφραση των Συναισθημάτων

Τους ευχαριστούμε θερμά!