Πραγματοποιήθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου 2022, στο Vireux-Wallerand της Γαλλίας, η πρώτη συνάντηση του νέου προγράμματος ΚΑ210 Erasmus+ , με τίτλο Eco – Art Galleries που μετέχει το σχολείο μας.

Στο Πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν μαθητές και καθηγητές από τέσσερεις χώρες και συγκεκριμένα της Γαλλίας, της Ισπανίας , της Τουρκίας και της Ελλάδος με ένα σχολείο τους αντίστοιχα.

Κύριος στόχος του είναι η ενασχόληση των μαθητών με το περιβάλλον και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής,  εξοπλίζοντάς τους με αυξημένη ευαισθητοποίηση και σεβασμό για αυτήν.

Η διαφορά του έργου από άλλα περιβαλλοντικά πρότζεκτ είναι ότι πραγματοποιεί τις δραστηριότητες του μέσω του παρελθόντος πολιτιστικού μας πλούτου. Δηλαδή στόχος του  είναι να αποκαλύψει τη σχέση της ανθρώπινης ιστορίας με το περιβάλλον,  ερευνώντας  πολιτιστικά αγαθά των εταίρων, του παρελθόντος (στη ζωγραφική, την αρχιτεκτονική, την γλυπτική, την μουσική , τη λογοτεχνία κλπ) , αυξάνοντας έτσι την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς επίσης δίνοντάς τους την δυνατότητα εξεύρεσης  λύσεων σε ποικίλα οικολογικά προβλήματα.

Παράλληλα βέβαια βελτιώνει τις κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητές τους , προωθεί βασικές ικανότητες  όπως κριτική και συνδυαστική σκέψη, ανάλυση, δημιουργική συνεργασία χωρίς αποκλεισμούς, καλλιέργεια κοινής Ευρωπαϊκής συνείδησης καθώς επίσης αναδεικνύει και κάποιους επαγγελματικούς προσανατολισμούς.

Στην πρώτη συνάντηση αυτή πήραν μέρος οι καθηγητές του σχολείου μας , Γρημπυλάκος Γιώργος, Γεωργουδάκη Φωτεινή και Διαμάντης Παναγιώτης.