Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 μία δράση συμμετοχής του σχολείου μας  στο πρόγραμμα συνεργασίας που έχουν εδώ και πολλά χρόνια ο Δήμος Ρεθύμνου με τον Δήμο του Castenaso της Επαρχίας Emilia-Romana της Ιταλίας, σχετικά με την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα στα πλαίσια της ” πράσινης μετάβασης ” (Green transition) έγινε παρουσίαση των οικολογικών  προβλημάτων που αφορούν τις πόλεις από μέρους των Ιταλών, ενώ παράλληλα ζητήθηκε από τους μαθητές του σχολείου μας να προτείνουν καινοτόμες ιδέες και πιθανές λύσεις πάνω στα σχετικά προβλήματα.

Μετά από μία γόνιμη αμφίδρομη συζήτηση ανανεώθηκε το ραντεβού των δύο μερών για τις αρχές του νέου χρόνου όπου και θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχες δράσεις , στις δύο πόλεις, αλλά στο πεδίο αυτή την φορά……….