Μία ακόμα ετικέτα ποιότητας απονεμήθηκε στο σχολείο μας για την συμμετοχή των μαθητών μας στο Ευρωπαικό πρόγραμμα Ε-twinning

με τίτλο : Α BREATH FOR NATURE και θέμα τις φυσικές καταστροφές (πλημμύρες,πυρκαιγές , κατολισθήσεις , ξηρασίες κλπ)

Το μήνυμα της Εθνικής Επιτροπής , ήταν το ακόλουθο :

Συγχαρητήρια! Μόλις σας απονεμήθηκε η Ετικέτα Ποιότητας για το έργο A Breath for Nature.

Το έργο σας είχε μία πολύ ενδιαφέρουσα και σύγχρονη θεματολογία για τους έφηβους μαθητές σας.

Στα θετικά του σημεία ήταν η πολύ καλή ενσωμάτωση στα μαθήματά σας, οι ποικίλες δράσεις και τα τελικά κοινά προϊόντα σας που έγιναν συνεργατικά (όπως το λογότυπο, οι παρουσιάσεις για τα ζώα και τις φυσικές καταστροφές, το τραγούδι σας) αλλά και ο πολύ ωραίος κήπος που φτιάξατε.

H επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές και η συνεργασία ήταν ενδιαφέρουσα και  ουσιαστική

Γενικά, ήταν μία πολύ καλή προσπάθεια υλοποίησης έργου eTwinning και για αυτό σας απονέμεται η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας. Καλή συνέχεια στη δημιουργική σας πορεία!

Θα θέλαμε να συγχαρούμε όλους τους μαθητές μας που πήραν μέρος σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία.