ΘΕΜΑ:«Αποστολή στον Άρη, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές »

 

Τo EΚΦΕ Ρεθύμνου διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο « Αποστολή στον Άρη» για μαθητές Α Λυκείου και Γ Γυμνασίου. Το πρόγραμμα υλοποιείται πάνω στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης η-τάξη (eclass) του ΠΣΔ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εμπλοκή των μαθητών σε μικρές ερευνητικές δραστηριότητες  στο πλαίσιο της εκπαίδευσης STEΑM, δραστηριότητες που προάγουν τη δημιουργικότητα  καθώς και η ενασχόλησή τους με θέματα που αφορούν στη φύση της επιστημονικής έρευνας, ηθικής της επιστήμης, φύλο και επιστήμη  κ.λ.π.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με βάση τις αρχές της παιχνιώδους μάθησης (gamebasedlearning). Οι μαθητές  έχοντας τον ρόλο των επιστημόνων,  καλούνται να ολοκληρώσουν δραστηριότητες που θα βοηθήσουν στην ολοκλήρωση  μιας διαστημικής αποστολής στον πλανήτη Άρη.

Οι ομάδες των μαθητών θα είναι πενταμελείς «συνοδευόμενες» από έναν υπεύθυνο καθηγητή κλάδου που σχετίζεται με το STEAM. Ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποστηρίξει  μέχρι δύο ομάδες μαθητών. Ο ρόλος του θα είναι συμβουλευτικός  και θα του δοθεί η ευκαιρία  να συμμετέχει σε μια εκπαιδευτική δράση που ακολουθεί την προσέγγιση της συνεργατικής μάθησης, οργανωμένης ασύγχρονα εξ αποστάσεως και  ενταγμένης σε ένα παιχνιώδες πλαίσιο,  χωρίς την υποχρέωση κάποιου παραδοτέου από αυτόν .

Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς να  διερευνήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και στη συνέχεια να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη φόρμα συμμετοχής: http://tiny.cc/StonAri μέχρι Τετ 16 Δεκεμβρίου 2020(Σε αυτή τη φάση δεν απαιτούνται ονόματα μαθητών).

 

 

Ο υπεύθυνος  ΕΚΦΕ Ρεθύμνου                                             Ο Διευ/ντής ΔΔΕ Ρεθ.

Χαλκιαδάκης Κώστας                                                           Γαζανός   Ιωάννης