Η  ΕΔΕΑΥ του σχολείου στην προσπάθεια να υποστηρίξει εξ αποστάσεως τους μαθητές του σχολείου, έχει δημιουργήσει την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
Σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση οι γονείς και οι μαθητές του σχολείου, που χρειάζονται συνάντηση με την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό, θα πρέπει να στέλνουν τα στοιχεία του μαθητή (ονοματεπώνυμο, τάξη, ηλικία)  και το ονοματεπώνυμο του γονέα, καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας ενός ή και των δύο γονέων.
Από εκεί θα δίνονται οδηγίες για σύνδεση σε πλατφόρμα, που προτείνει το υπουργείο, για να γίνει η συνεδρία.
Ευχαριστούμε.
Με εκτίμηση,
Χρυσαυγή Παπαδογιαννάκη
Αικατερίνη Φραγκιαδάκη