Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου