Μετά από πολύμηνη επικοινωνία εγκρίθηκε η συμφωνία συνεργασίας – αδελφοποίησης μεταξύ των :
3ου Γυμνάσιο Ρεθύμνου και Convitto Nazionale Marco Foscarini της Βενετίας.
Οι κοινές μας επιδιώξεις και φιλοδοξίες:
• να συμφωνήσουν ένα κοινό όραμα συνεργασίας
• να ενημερώσουν για τις προκλήσεις και την προοπτική των μαθητών
• να αναπτύξουν δεξιότητες δημιουργικής και κριτικής σκέψης
• να ενθαρρύνουν την ανοικτή Ευρωπαϊκή νοοτροπία
• να ενισχύσουν την διαπολιτισμική κατανόηση (παραδόσεις – έθιμα)
• να παρέχουν ευκαιρίες διαφορετικών και καινοτόμων τρόπων συνεργασίας
• να ενθαρρύνουν τους μαθητές να συζητήσουν για τα διεθνή αναπτυξιακά θέματα
• να τους προτρέψουν σε υπεύθυνες κοινωνικές δράσεις