Ξεκινάμε φέτος την συμμετοχή μας στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα e-Twinning σε συνεργασία με ένα σχολείο της Ισπανίας και ένα της Εσθονίας

με θέμα :  << Ταξιδεύοντας σε διαφορετικά Οικοσυστήματα >>

Στόχοι της συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα είναι :

  • Ενθάρρυνση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων σχολείων- μαθητών , για την ενίσχυση της ιδέας της ομάδας, της ενότητας και του αμοιβαίου σεβασμού.
  • Ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών στις κοινωνικές τους σχέσεις για την πρακτική του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνιών.
  • Ανάπτυξη της ευθύνης, αυτονομίας και δημιουργικότητας των μαθητών.
  • Χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για την απόκτηση, επιλογή και παρουσίαση πληροφοριών. (δεξιότητες ίντερνετ)
  • Εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων για την ερμηνεία καταστάσεων και προβλημάτων που αφορούν το περιβάλλον. Διαπίστωση των επιπτώσεων στα οικοσυστήματα από το άτομο και την κοινωνία.
  • Εκτίμηση της ξένης γλώσσας (Αγγλικά) και των γλωσσών εν γένει, ως μέσο επικοινωνίας και κατανόησης μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής προέλευσης, γλώσσας και πολιτισμών.
  • Να προωθήσει τη συνεργατική διεργασία μεταξύ καθηγητών διαφορετικών εθνικοτήτων