Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2018
Κατηγορία Γυμνασίου:
Βυζαντινή Αυτοκρατορία και Επικοινωνίες