Την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου 2023, το Πανεπιστήμιο Κρήτης , υποστηριζόμενο από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) πραγματοποίησε στα πλαίσια του Ευρωπαικού Προγράμματος EDU4clima μια σειρά από δια ζώσης δραστηριότητες στον Κόμβο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Κλιματική Αλλαγή στον Φινοκαλιά, του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Το έργο, το οποίο παρακολούθησαν σαράντα καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  από τους τέσσερεις νομούς της Κρήτης , έχει σαν αντικείμενο να προάγει την διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών. Το σχολείο μας εκπροσώπησαν οι καθηγητές φυσικών επιστημών,  Β. Άλτας και Γ. Γρημπυλάκος.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό σχολείο του Νοφαλιά ενώ ακολούθησε ξενάγηση στον Ερευνητικό Σταθμό του Πανεπιστήμιου στον Φινοκαλιά.

Διενεργήθηκαν πειράματα , όπου παρουσιάστηκαν με απλό τρόπο, φαινόμενα όπως η ικανότητα του διοξειδίου του άνθρακα να δεσμεύει υπέρυθρη ακτινοβολία, το φαινόμενο της λευκαύγειας , η επίδραση του λιώσιμου των πάγων στην αύξηση της στάθμης της θάλασσας , η αύξηση της οξύτητας στους ωκεανούς και η επίδραση που έχει αυτή στους ζωντανούς οργανισμούς καθώς και οι βασικές αρχές της κυκλοφορίας του νερού στους ωκεανούς.

Όπως δήλωσε η καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης κα Μαρία Κανακίδου, με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης των καθηγητών, οι καταρτισθέντες εκπαιδευτικοί θα είναι πλέον σε θέση  να καθοδηγήσουν κατάλληλα τους μαθητές τους και να τους εφοδιάσουν με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε  να κατανοήσουν τις αιτίες , τη δυναμική και τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το ψηφιοποιημένο υλικό της επιμόρφωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος και από εκεί θα μπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε σχολείο της Ελλάδας για αντίστοιχους εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επίσης οι εκπαιδευτικοί θα προετοιμάσουν τους μαθητές τους , με σύντομες προπαρασκευαστικές δράσεις, που θα ενσωματωθούν κατάλληλα κυρίως στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, ώστε να πραγματοποιηθεί αργότερα και μία δια ζώσης επίσκεψή τους στο Ερευνητικό Κέντρο.

Τέλος όπως επισήμανε ο Δρ. Νίκος Καλυβίτης , ερευνητής στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών, η προσέγγιση αυτή θα εισάγει τους μαθητές στην διεπιστημονικότητα που απαιτείται για την διερεύνηση Περιβαλλοντικών ζητημάτων και στην πολυπλοκότητα του φυσικού περιβάλλοντος που επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή, η οποία είναι ήδη μία πραγματικότητα που βιώνουμε.

Στην επιμόρφωση συμμετείχαν από τον νομό Ρεθύμνου, καθηγητές από το 3ο Γυμνάσιο, το Πειραματικό Γυμνάσιο και το Γυμνάσιο Ατσιποπούλου.

Από το σχολείο μας