ΦΕΚ 2261 Αριθμ. 73226/Δ6
Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις
στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και
ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2020-2021.