«ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ – χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας»

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 2018-2019

Οι συγκρούσεις δυστυχώς ποτέ δεν έλειπαν από τα σχολεία και συχνά παρατηρούνται δυσάρεστα φαινόμενα εκφοβισμού και λεκτικής,  ακόμα και σωματικής βίας.

Σε μια προσπάθεια ουσιαστικότερης και, προοδευτικά όλο και πιο εποικοδομητικής αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων, θέσαμε τα θεμέλια και καθιερώσαμε τη σχολική διαμεσολάβηση σαν θεσμό στο σχολείο μας.

Η διαμεσολάβηση αποτελεί μια διαδικασία ειρηνικής επίλυσης διαφορών και συγκρούσεων, η οποία λαμβάνει χώρα μεταξύ των διαφωνούντων μερών και ενός τρίτου προσώπου –του ουδέτερου διαμεσολαβητή- με σκοπό την εύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής και ωφέλιμης λύσης.

Η σχολική διαμεσολάβηση είναι μία πρακτική ειρηνικής αντιμετώπισης των συγκρούσεων, η οποία οργανώνεται και εφαρμόζεται εντός του σχολικού πλαισίου και λειτουργεί ως εναλλακτική διαδικασία με στόχο να αντικαθιστά το σύστημα της τιμωρίας.

Είναι ένας νέος τρόπος επίλυσης και διαχείρισης των σχολικών προβλημάτων και ιδιαίτερα του σχολικού  εκφοβισμού μέσα από μια δομημένη διαδικασία,

με σκοπό να επιτευχθεί μια από κοινού αποδεκτή λύση.

Αυτό γίνεται με την βοήθεια ενός τρίτου, ουδέτερου μαθητή που έχει επιλεγεί και εκπαιδευτεί για τον ρόλο του διαμεσολαβητή και με την επίβλεψη του καθηγητή-συντονιστή. Μέσα από διάλογο, ενσυναίσθηση και ενεργητική ακρόαση σε μια μελετημένη σειρά βημάτων, δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να εκφραστούν, ώστε να καταλήξουν οι ίδιοι σε μια κοινή συμφωνία που καταγράφεται στο Συμβόλαιο Διαμεσολάβησης, το οποίο υπογράφουν.

Όλα τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα στην διαδικασία και εκφράζουν ελεύθερα τη θέση τους, τα συναισθήματά τους και τις ανάγκες τους και στη συνέχεια διερευνώνται από κοινού τρόποι επίλυσης.  Η απόφαση που λαμβάνεται στο τέλος ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.                                 

Η επανορθωτική δικαιοσύνη καλλιεργεί στους μαθητές θετικά συναισθήματα και βοηθάει στην πρόληψη μιας όμοιας συμπεριφοράς στο μέλλον καθώς ορίζεται και μια επόμενη συνάντηση ανατροφοδότησης.

Οι διαμεσολαβητές προτείνονται μέσα από το σύνολο των μαθητών από τους ίδιους τους συμμαθητές τους με την διαδικασία που ορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου.

Προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές, εκπαιδεύονται σε μια σειρά από σημαντικές δεξιότητες:

 • επικοινωνιακές Καλές Πρακτικές
 • ενεργητική ακρόαση
 • ενσυναίσθηση                                                  
 • αναγνώριση συναισθημάτων
 • διαχείριση συγκρούσεων και θυμού.     

Η εκπαίδευσή τους είναι βιωματική:

   › τεχνικές αναπαράστασης

   › δραματοποίηση

   › παιχνίδια ρόλων

         

Οι μαθητές μαθαίνουν:

 • να εξοικειώνονται με την επίλυση των προβλημάτων ή των διαφορών τους
 • να αποκτούν υπευθυνότητα με το να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν
 • να διαχειρίζονται τους φόβους και τα αρνητικά τους συναισθήματα σ ’ένα πλαίσιο ενσυναίσθησης, αποδοχής και γνησιότητας
 • το δικαίωμα της ατομικότητας και της ισότητας
 • την αποδοχή της διαφορετικότητας
 • την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους εκπαιδευτικούς

Στη σχολική μονάδα ενδυναμώνεται:

 • η γενική μείωση των επιθετικών συμπεριφορών, πειθαρχικών προβλημάτων και αποβολών
 • η ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης μελλοντικών προβλημάτων
 • η λογική ενός συνεργατικού σχολείου μέσα στο οποίο οι μαθητές καλλιεργούν δεξιότητες συνεργασίας, αυτονομίας και εποικοδομητικού διαλόγου
 • η διάθεση των μαθητών να επιλύουν τις διάφορες τους οι ίδιοι, ειρηνικά μέσα από την διαμεσολάβηση
 • προοδευτικά ένα κλίμα ασφάλειας, ισότητας και δικαιοσύνης

Το πρόγραμμα λειτουργεί στο πλαίσιο της

Ομάδας Στήριξης Μαθητών και Αντιμετώπισης Φαινομένων Σχολικού Εκφοβισμού

του σχολείου μας.

Συντονιστική Ομάδα Διαμεσολάβησης (ΣΟΔ) του 3ου Γυμνασίου Ρεθύμνου για το τρέχον σχολικό έτος οι καθηγήτριες:

Κάλλι Κουκλινού ΠΕ 07, Αλέκα Δεβεράκη ΠΕ 79.01, Μαρία Κλήμη ΠΕ 05