Το παρακάτω πρόγραμμα εξέτασης αφορά μαθητές κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και μαθητές Γ’ Γυμνασίου παρελθόντων ετών και ανεξεταστέους 2020-2021.

Ώρα προσέλευσης 8:15π.μ.