Για να δείτε την εγκύκλιο για την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019, πατήστε ΕΔΩ

Εφόσον επιθυμείτε το παιδί σας να συμμετέχει στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας,

κατεβάστε την αίτηση από ΕΔΩ,

συμπληρώστε την και καταθέστε την στο Γραφείο της Διεύθυνσης του 3ου Γυμνασίου.