Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 9/2/2018 και ώρα 11.00 πμ θα γίνει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,

ενημέρωση των γονέων από τον Διευθυντή του σχολείου σχετικά με τη νέα εκπαιδευτική νομοθεσία .

Σας παρακαλούμε να είστε όλοι παρόντες.

Στη συνέχεια θα δοθεί η βαθμολογία του Α! τετραμήνου κατά τις 12.30 .

 

Από την Διεύθυνση του σχολείου