Κανονισμοί-Νόμοι2023-12-10T13:04:40+02:00

Σεπτέμβριος 2022

Ιανουάριος 2022

Σεπτέμβριος 2021

ΦΕΚ 4187 – 10-09-2021 Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτο- βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

By |20 Σεπτεμβρίου 2021|Categories: Κανονισμός Λειτουργίας|

ΦΕΚ 4188 – 10-09-2021 Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

By |20 Σεπτεμβρίου 2021|Categories: Κανονισμός Λειτουργίας|

ΦΕΚ 4189-10-09-2021 Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.

By |20 Σεπτεμβρίου 2021|Categories: Κανονισμός Λειτουργίας|

Αύγουστος 2021

Go to Top