ΤμήμαΥπεύθυνος Καθηγητής
Α1Φωτεινού Πηνελόπη (ΠΕ02)
Α2Τζιούφας Νικόλαος (ΠΕ03)
Α3Γκρόζου Γεωργία (ΠΕ02)
Α4Γουνάκη Μαρία (ΠΕ03)
Α5Πετροπούλου Ιωάννα (ΠΕ86)
Β1Γρημπυλάκος Γεώργιος (ΠΕ04.05)
Β2Βολτυράκη Δέσποινα (ΠΕ02)
Β3Άλτας Ευάγγελος (ΠΕ04.01)
Β4Χασιώτης Ευγένιος (ΠΕ08)
Β5Καλογεράκη Πηνελόπη (ΠΕ02)
Β6Κλήμη Μαρία (ΠΕ05)
Γ1Δερμιτζάκη Νεκταρία-Γεωργία (ΠΕ78)
Γ2Μάρκου Μάρκος (ΠΕ01)
Γ3Κουκλινού Κάλλιόπη (ΠΕ07)
Γ4Μπογδάνη Ελένη (ΠΕ02)
Γ5Διαμάντης Παναγιώτης (ΠΕ79.01)