ΤμήμαΥπεύθυνος Καθηγητής
Α1Ανδρεαδάκη Ειρήνη (ΠΕ05)
Α2Γανταδάκης Σταύρος (ΠΕ03)
Α3Μπέλτσιου Ελένη (ΠΕ01)
Α4Γιαννέλης Χριστόδουλος (ΠΕ02)
Α5Λίτινας Αντώνιος (ΠΕ80)
A6Βολτυράκη Δέσποινα (ΠΕ02)
Β1Γουνάκη Μαρία (ΠΕ03)
Β2Καλογεράκη Πηνελόπη (ΠΕ02)
Β3Γραφάκου Κλεοπάτρα (ΠΕ06)
Β4Τρουλλινάκη Κωστούλα (ΠΕ04.04)
Β5Νικάκης Νεκτάριος (ΠΕ11)
Β6Τζεδάκη Μαρία (ΠΕ02)
Γ1Άλτας Ευάγγελος (ΠΕ04.01)
Γ2Πετροπούλου Ιωάννα (ΠΕ86)
Γ3Διαμάντης Παναγιώτης (ΠΕ79.01)
Γ4Ψήνας Πολύβιος (ΠΕ78)
Γ5Μπογδάνη Ελένη (ΠΕ02)