Καλησπέρα σας

Σας επισυνάπτουμε επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας

που αφορά στη διαδικασία εγγραφής των μαθητών της Γ’ Γυμνασίου στην Α’ Λυκείου.

Περιμένουμε ως 15 Μαίου 2023

  • την συμπλήρωση της Υπεύθυνης δήλωσης Α
    (συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο E-eggrafes)
  • την συμπλήρωση της Υπεύθυνης δήλωσης Β
    ( συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα που συναινεί να υποβάλει ο έτερος κηδεμόνας την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής)

Οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να επιστραφούν συμπληρωμένες με την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

Για το γνήσιο της υπογραφής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  την “Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης του gov.gr” και να την αποστείλετε στο e-mail του 3ου Γυμνασίου

Από τη Διεύθυνση