Για την επανεγγραφή του παιδιού σας στην Β’ και Γ’ τάξη του σχολείου μας για το σχ. έτος 2022 – 2023 παρακαλούμε θα συμπληρώσετε και θα υπογράψετε τα παρακάτω έγγραφα:

Mπορείτε να μας φέρετε τις υπογεγραμμένες δηλώσεις  στο σχολείο κάθε Πέμπτη κατά τη διάρκεια των διακοπών ή μετά τις διακοπές πριν την έναρξη των μαθημάτων.

α) Υπεύθυνη Δήλωση των στοιχείων και των δύο γονέων του μαθητή

β) Συναίνεση για την δημιουργία μαθητικού λογαριασμού G Suite for Education

γ) Συγκατάθεση για ενδεχόμενη ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο

Ενημερωθείτε εδώ για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα myschool και τα δικαιώματά σας

Εσωτερικός Κανονισμός  3ου Γυμνασίου Ρεθύμνου