Για την επανεγγραφή του παιδιού σας στην Β’ και Γ’ τάξη του σχολείου μας για το σχ. έτος 2021 – 2022 παρακαλούμε θα συμπληρώσετε και θα υπογράψετε τα παρακάτω έγγραφα:

Mπορείτε να μας φέρετε τις υπογεγραμμένες δηλώσεις  στο σχολείο κάθε Πέμπτη κατά τη διάρκεια των διακοπών ή μετά τις διακοπές πριν την έναρξη των μαθημάτων.

α) Υπεύθυνη Δήλωση των στοιχείων του κηδεμόνα(προ εκτυπωμένη στο σχολείο)

β) Συναίνεση για την δημιουργία μαθητικού λογαριασμού G Suite for Education

γ) Συγκατάθεση για ενδεχόμενη ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο

Ενημερωθείτε εδώ για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα myschool και τα δικαιώματά σας