Για την εγγραφή του παιδιού σας στην Α’ τάξη του σχολείου μας για το σχ. έτος 2022 – 2023 παρακαλούμε να συμπληρώσετε και υπογράψετε τα παρακάτω έγγραφα:

Mπορείτε να μας φέρετε τις υπογεγραμμένες δηλώσεις  στο σχολείο κάθε Πέμπτη κατά τη διάρκεια των διακοπών ή μετά τις διακοπές πριν την έναρξη των μαθημάτων.

α) Υπεύθυνη Δήλωση των στοιχείων και των δύο γονέων του μαθητή

β) Συναίνεση για την δημιουργία μαθητικού λογαριασμού G Suite for Education

γ) Συγκατάθεση για ενδεχόμενη ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο

δ) Ατομικό Δελτίο Υγείας συμπληρωμένο από τον γιατρό σας

Ενημερωθείτε εδώ για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα myschool και τα δικαιώματά σας

Εσωτερικός Κανονισμός  3ου Γυμνασίου Ρεθύμνου