Οι μαθητές που παραμένουν σπίτι μπορούν να παρακολουθήσουν μάθημα μέσω Webex της Cisco σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που παραδίδουν αυτά τα μαθήματα στα παιδιά μας, παρότι βρίσκονται σε άδεια συνεχίζουν να προσφέρουν στους μαθητές όπως πάντα ότι καλύτερο μπορούν.

Τους ευχαριστούμε!

Από τη Δ/νση

Αίθουσες εκπαιδευτικών Cisco Webex Meeting

Μαθαίνουμε στο Σπίτι- Οδηγός για Μαθητή
Μαθαίνουμε στο σπίτι – Οδηγός για Καθηγητή